Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten 2017

 
Deze paragraaf bevat het overzicht van baten en lasten, de incidentele baten en lasten, de algemene dekkingsmiddelen en het resultaat per programma. In onderstaande tabel staat het totale overzicht van baten en lasten.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden