Overhead

Inleiding product

Inleiding product

Omschrijving
De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Door de vernieuwde BBV-regels presenteert de gemeente de kosten niet meer als programma- / productkosten, maar onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van deze kosten voor het gehele concern. De sturing vindt wel plaats vanuit de programma’s en producten.

Portefeuillehouder(s)

Visser

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden