Overhead

Inleiding product

Inleiding product

Omschrijving
Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. Uit beleidsmatige en budgettaire overwegingen, houdt de gemeente een groot deel van deze risico's in eigen beheer. De risico’s boven het eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

Portefeuillehouder(s)

Visser

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden