Overhead

Inleiding product

Inleiding product

Het doel van Concernhuisvesting is een duurzame en kostenefficiënte huisvesting, geschikt voor de primaire werkprocessen van de gemeente Rotterdam, die zowel de vastgestelde werkwijze (momenteel HNW010) als de dienstverlening mogelijk maakt: momenteel het stedelijk kader Dienstverlening.

Omschrijving
Het programma Concernhuisvesting is opgezet om een efficiënte en duurzame huisvesting te realiseren voor de gemeentelijke medewerkers. In 2017 brak de volgende fase aan en is het programma Concernhuisvesting overgedragen aan de staande organisatie bij Bestuurs- en Concernondersteuning. Hierbij is ook de beveiliging gemeentelijke gebouwen bij Concernhuisvesting ondergebracht. Het programma bestond uit drie businesscases: Kantoren, Uitvoeringslocaties en Gebieden. De eerste twee businesscases waren al afgerond; de businesscase gebieden loopt nog door in 2018.

Portefeuillehouder(s)

Visser

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden