Overhead

Inleiding product

Inleiding product

Omschrijving
Het product Audits & Control bestaat uit de afdeling Concern Auditing en de directie Middelen en Control. In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen.
De directie Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De directie adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen. De directie Middelen en Control bewaakt proactief de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en risico’s binnen de organisatie. Dit vindt plaats bij zowel het beleids- en politieke besluitvormingsproces als bij de uitvoering hiervan door de clusters.

Portefeuillehouder(s)

Visser

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden