Maatschappelijke Ondersteuning

Inleiding product

Inleiding product

Omschrijving

Inkomensondersteuning op maat bieden voor Rotterdammers met een laag inkomen: dat is de kern van het bestrijden van armoede. De kern van het schulddienstverleningsbeleid is de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers vergroten.
Armoedebestrijding bestaat uit het verlenen van bijzondere bijstand: zowel de individuele vergoedingen van daadwerkelijk gemaakte kosten, als de collectieve inkomensondersteuning (bijvoorbeeld het Aow- en Jeugdtegoed) en het verlenen van (deels) kwijtschelding van de afvalstoffenheffing
Schulddienstverlening bestaat uit schuldpreventie, vroegsignalering van problematische schulden, ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden, schuldbemiddeling door de Kredietbank Rotterdam (KBR) en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid waardoor schulden worden voorkomen.

Portefeuillehouder(s)

Struijvenberg

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden