Maatschappelijke Ondersteuning

Inleiding product

Inleiding product

Omschrijving
Rotterdammers maken samen de stad. Daarom stimuleert de gemeente de actieve betrokkenheid van bewoners. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de samenleving. Het doel is om stevig verder te bouwen aan een stad waar mensen elkaar verstaan en waar mensen niet langs elkaar heen leven. Het gaat om een stad waarin mensen elkaar steunen en naar elkaar omkijken, waar mensen over etnische en religieuze grenzen heen respectvol met elkaar omgaan. Het doel is dat alle inwoners van Rotterdam zich veilig, thuis, gerespecteerd en erkend voelen.

Portefeuillehouder(s)

Eerdmans

Meer informatie Wethouder

de Langen

Meer informatie Wethouder

Simons

Meer informatie Wethouder

Struijvenberg

Meer informatie Wethouder

 

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden