Economische Zaken

Inleiding product

Inleiding product

Omschrijving

De activiteiten van Economie zijn in hoofdlijnen het stimuleren en organiseren van een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterke economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder andere door de inzet van accountmanagement, het toekomstbestendig maken en houden van werklocaties en warenmarkten. Ook gebeurt dit met actieve ondersteuning van de kansrijke economische clusters Maritiem, Cleantech, Food en Life Sciences & Health.

Portefeuillehouder(s)

Struijvenberg

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden