Overhead

Inleiding programma

Inleiding Overhead

Omschrijving
De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere programma’s) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering, met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het product bij aan de collegedoelstellingen.

Portefeuillehouder(s)

Visser

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden