Beheer van de stad

Inleiding programma

Inleiding Beheer van de stad

Omschrijving

Het college staat voor de kwaliteit van de buitenruimte in de stad en een zichtbaar beter resultaat op straat. Slim beheer draagt bij aan een aantrekkelijke stad, die schoon, heel, veilig en ook groen en gezellig is, kortom: een stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. De gemeente houdt de Rotterdamse buitenruimte in vorm. Dat doet de gemeente samen met de Rotterdammers. Meer directe zeggenschap voor burgers en meer invloed op de toekomst van hun wijk en hun stad spelen een rol in het beheer van de buitenruimte. De gemeente organiseert haar werk ‘gebiedsgericht’ om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij wat er in een gebied nodig is.

De dynamiek in Rotterdam en de druk op de buitenruimte nemen toe. Verdichting van de stad door een toenemend aantal bewoners en bezoekers zorgt voor een merkbare druk op de buitenruimte. Het anticiperen op de effecten van een veranderend klimaat onder de noemer ‘klimaatadaptatie’ en de ontwikkeling naar een circulaire economie vragen van de gemeente aanpassingen, specifiek in de buitenruimte en het beheer van de stad.

Portefeuillehouder(s)

Eerdmans

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -118.848
Rekening € -121.566
Afwijking € -2.718
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden