Maatschappelijke Ondersteuning

Inleiding programma

Inleiding Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving
De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven en samenwerken. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen. Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Daartegenover staat dat de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen, naar haar of zijn vermogen, bijdraagt aan de samenleving. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. De taken op dit terrein geeft de gemeente vorm in een aantal programma’s: Langer Thuis, Voor mekaar en het Nieuw Rotterdams Welzijn. Het armoedebeleid is herijkt en de gemeente voert de tegenprestatie uit: Rotterdammers die van de overheid een financiële ondersteuning krijgen, geven iets terug aan de samenleving. Met het beleidskader ‘Met taal versta je elkaar’ en de Integratienota geeft de gemeente vorm aan de mogelijkheid voor nieuwe Rotterdammers om volwaardig mee te doen in onze samenleving.

Portefeuillehouder(s)

Eerdmans

Meer informatie Wethouder

de Langen

Meer informatie Wethouder

Simons

Meer informatie Wethouder

Struijvenberg

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden