Werk en inkomen

Inleiding programma

Inleiding Werk en inkomen

Omschrijving

Rotterdammers verdienen zoveel als mogelijk is hun eigen inkomen. De gemeente biedt inkomensondersteuning als dat echt nodig is. Betaald werk geeft Rotterdammers een toekomst waarin ze meer regie hebben over hun eigen leven, zonder afhankelijk te zijn van de gemeente. Om dit te realiseren zet de gemeente de aanpak Werk en Inkomen in. Deze aanpak staat beschreven in het beleidskader Werk en Inkomen 2015 – 2018.

Portefeuillehouder(s)

Struijvenberg

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -240.985
Rekening € -235.158
Afwijking € 5.827
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden