Volksgezondheid en zorg

Inleiding programma

Inleiding programma

Omschrijving
Sinds de decentralisaties van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten, organiseert de gemeente Rotterdam de hulp en ondersteuning dichtbij bewoners. Rotterdam investeert in de verdere ontwikkeling van het zorgstelsel om Rotterdammers op een goede wijze te kunnen ondersteunen. De gemeente bereikt steeds meer inwoners en werkt aan een betere toegankelijkheid van de zorg. Vanaf 2018 zet de gemeente de volgende stap naar een meer integraal Rotterdams stelsel van zorg, welzijn en jeugdhulp. De inkoop van zorg, welzijn en jeugdhulp is dan afgerond. In 2018 gaan de instellingen die een opdracht hebben gekregen aan de slag. Met het uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad 2016-2020 bevordert de gemeente de gezondheid en een gezondere leefomgeving. De gemeente is aanjager, verbinder en tevens uitvoerder van gezondheidsbescherming, zoals de bestrijding van infectieziekten.

Portefeuillehouder(s)

de Langen

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -557.898
Rekening € -561.185
Afwijking € -3.287
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden