Cultuur, sport en recreatie

Inleiding programma

Inleiding Cultuur, sport en recreatie

Omschrijving
De gemeente stimuleert het culturele en sportieve klimaat in de stad. Doel is meer Rotterdammers te laten sporten en deelnemen aan cultuur. De gemeente wil dit bereiken door een uitgebreid aanbod aan voorzieningen en activiteiten. Talentontwikkeling, activering en verbinding zijn kernbegrippen.
Een optimaal vrijetijdsaanbod, landelijke en internationale festivals en (sportieve) evenementen, maar ook creatieve industrie versterken de nationale en internationale uitstraling van de stad. Ook zorgen ze voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Natuur- en milieulessen, bewegingslessen en schooltuinieren dragen bij aan een gezond en duurzaam Rotterdam.

Portefeuillehouder(s)

Aboutaleb

Meer informatie Burgemeester

Visser

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -196.591
Rekening € -193.374
Afwijking € 3.217
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden