Onderwijs

Inleiding programma

Inleiding Onderwijs

Omschrijving
Binnen het Programma Onderwijs voert de gemeente wettelijke taken uit, zoals leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie (vve), voortijdig schoolverlaten, onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers en onderwijshuisvesting. Daarnaast ontwikkelt de gemeente stedelijk beleid waarvoor ze zowel gemeentelijke middelen als rijksmiddelen inzet. Dit is beschreven in Leren Loont!, het Rotterdams onderwijsbeleid 2015-2018. Ook voert de gemeente stedelijk beleid uit op schoolzwemmen. Het programma Onderwijs kent twee producten: onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting.

Portefeuillehouder(s)

de Langen

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -118.787
Rekening € -118.067
Afwijking € 721
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden