Economische Zaken

Inleiding programma

Inleiding Economische Zaken

Omschrijving

Het programma Economische Zaken wil de Rotterdamse economie versterken door een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterkere economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. De gemeente stimuleert en organiseert dit door inzet van accountmanagement en het toekomstbestendig maken en houden van werklocaties en warenmarkten. Actieve ondersteuning van de kansrijke economische clusters Maritiem, Cleantech, Food en Life Sciences & Health dragen daaraan bij. Het programma Economische Zaken bestaat uit de producten Economie en Markten. Bij het programma zijn als partners onderwijsinstellingen, ondernemers-(organisaties) en werkgevers(organisaties) betrokken.

Portefeuillehouder(s)

Struijvenberg

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden