Verkeer en Vervoer

Inleiding programma

Inleiding Verkeer en Vervoer

Omschrijving
Het programma Verkeer en Vervoer vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

Portefeuillehouder(s)

Visser

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € 5.758
Rekening € 6.727
Afwijking € 968
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden