Openbare orde en veiligheid

Inleiding programma

Inleiding Openbare orde en veiligheid

Omschrijving
Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterken daar waar het nodig is.

Portefeuillehouder(s)

Aboutaleb

Meer informatie Burgemeester

Eerdmans

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -123.701
Rekening € -125.135
Afwijking € -1.434
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden