Bestuur en dienstverlening

Inleiding programma

Inleiding Bestuur en Dienstverlening

Omschrijving
Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn. Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W en de gebiedscommissies hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur en de stad. Dit door respectievelijk kritisch mee te kijken naar het beleid van de gemeentelijke organisatie en aanspreekbaar te zijn bij klachten hierover. Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: snel en zeker, transparant, regelarm en mensgericht. Tot slot valt binnen dit programma het beheer van de basisregistratie personen (BRP) en het organiseren van verkiezingen en referenda.

Portefeuillehouder(s)

Aboutaleb

Meer informatie Burgemeester

Eerdmans

Meer informatie Wethouder

Visser

Meer informatie Wethouder

Saldo programma

Begroot € -47.255
Rekening € -43.913
Afwijking € 3.342
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden