Reserves en voorzieningen

Inleiding Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

De paragraaf Reserves en Voorzieningen geeft inzicht in het verloop van de Reserves en Voorzieningen van de gemeente Rotterdam.

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene reserve heeft geen specifiek bestedingsdoel en is vrij aanwendbaar.

Voorzieningen zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om een onafwendbaar financieel risico af te dekken waarvan de omvang nog niet goed is in te schatten. Voorzieningen hebben altijd een specifiek bestedingsdoel.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden