Bijstellingen

Inleiding Bijstellingen

Bijstellingen

Het startpunt voor het boekjaar 2017 is de begroting 2017. Gedurende het jaar is de begroting 2017 bijgesteld in de 4-maands, de 8-maands en de 10-maands. Hieronder staat een overzicht van de bijstellingen over het boekjaar 2017. In deze paragraaf is daarnaast een uitgebreid overzicht te vinden van alle ramingsbijstellingen en intensiveringen in 2017. De toelichting op de realisatie van deze bijstellingen is te vinden onder de programma's.

Overzicht bijstellingen

4-maands
2017

8-maands
2017

10-maands
2017

Totaal

Intensiveringen

973

0

0

973

Ramingsbijstellingen

3.521

6.195

701

10.416

Reserves

2.033

-6.740

-1.289

-5.996

Taakmutaties

0

0

0

0

Technische wijzigingen

-6.526

545

588

-5.393

Totaal

0

0

0

0

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden