Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van het beleid en het beheer en onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen (wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, spelen en beeldende kunst en monumenten). Kapitaalgoederen dienen zo lang mogelijk een bijdrage te leveren aan het doel waarvoor zij zijn aangeschaft of vervaardigd. Het beleid wordt om de vier jaar vastgelegd in de Nota Kapitaalgoederen. De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen biedt een overzicht van de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden