Lokale heffingen

Inleiding Lokale heffingen

Lokale heffingen

Deze paragraaf gaat in op de beleidsvoornemens op het gebied van lokale lasten voor het begrotingsjaar 2017, de relatieve druk op woonlasten in 2017, de specificatie van de belasting- en heffngsopbrengsten en het kwijtscheldingsbeleid.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden