Economische Zaken

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Hieronder is een overzicht opgenomen van de reserves van het programma Economische Zaken. Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De algemene reserve is vrij aanwendbaar.
Dit programma heeft geen voorzieningen.

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden