Maatschappelijke Ondersteuning

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Hieronder is een overzicht opgenomen van de Reserves en Voorzieningen van het programma Maatschappelijke Ondersteuning. Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De algemene reserve is vrij aanwendbaar. Het programma Maatschappelijke Ondersteuning heeft geen voorzieningen.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden