Overhead

Investeringen

Investeringen

Investeringen zijn gedaan om de stad te veranderen, te verbeteren en te vernieuwen. Het verloop van de investeringskredieten van dit programma is hieronder inzichtelijk gemaakt. Het doel en verloop van de investeringen zijn opgenomen onder de informatie-knop. Hier wordt op de afwijkingen groter dan € 500 een toelichting gegeven.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden