Maatschappelijke Ondersteuning

Investeringen

Investeringen

Er vinden geen investeringen plaats vanuit dit programma.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden