Economische Zaken

Investeringen

Investeringen

Er vinden geen investeringen plaats vanuit dit programma.

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden