Overhead

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Gemeentelijke deelname aan derde partijen is een manier om het publiek belang te dienen of een bepaalde publieke taak te doen uitvoeren. Als de gemeente bestuurlijke zeggenschap heeft én een financieel belang bij een bepaalde privaatrechtelijk of publiekrechtelijke rechtspersoon, dan is sprake van een zogeheten verbonden partij. Onder Financiën vind je het totaaloverzicht Verbonden Partijen, inclusief definities en beleidsuitgangspunten. Hieronder staan de Verbonden partijen van het programma Overhead.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden