Economische Zaken

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

In 2017 is de marktverordening zo aangepast, dat nu de mogelijkheid bestaat om warenmarkten te verzelfstandigen. Op basis van een aanvraag kan de gemeente een verzelfstandigde markt voor eerst drie en later vijf jaar gunnen. De initiatiefnemer is dan vrij om de invulling en branchering van de markten te verzorgen. Ook zaken als vuil ophalen, schoonmaak en op- en afbreken, voert de verzelfstandigde markt eigenstandig uit.  
Voor 2017 was het de bedoeling om beleid op te stellen om verkoopwagens te stimuleren. De opgave voor meer verkoopwagens was gericht op het aantrekkelijker maken van de warenmarkten. In 2017 is echter de afweging gemaakt om eerst volledig in te zetten op de verzelfstandiging van warenmarkten, om zo marktkooplui ruimte te bieden voor meer aantrekkelijkheid en klantgerichtheid van de markt. In 2018 beziet de gemeente hoeveel markten er daadwerkelijk verzelfstandigen en hoeveel er onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid blijven. De gemeente overweegt dan voor de gemeentelijke markten of en hoe een toename van verkoopwagens bijdraagt aan de vergroting van de aantrekkelijkheid. 
De automatisering van de administratie van de marktmeesters is verder verbeterd.

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden