Economische Zaken

Prioriteiten

Prioriteiten

De in het coalitieakkoord afgesproken tariefsverlaging van 20% voor marktkooplieden is gerealiseerd.

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden