Overhead

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

De groei van de organisatie door decentralisaties, veranderende taken en aantrekking van de economie leidt tot een toename van het aantal benodigde werkplekken, en daarmee ook van de lasten voor concernhuisvesting. Het rapport van de Rekenkamer Rotterdam over de informatiebeveiliging leidde tot extra maatregelen. Die moeten voorkomen dat mensen ongeautoriseerd toegang krijgen tot gemeentelijke gebouwen. Naast de aanscherping van beveiliging vindt een uitbreiding ervan plaats naar alle gebouwen. Hiervoor is eind 2017 een investeringskrediet toegekend.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden