Overhead

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

De verzekeringsmarkt is stabiel, maar voor enkele producten - zoals de algemene aansprakelijkheidsverzekering - is sprake van een krappe marktsituatie. Dit kan leiden tot verhoging van premies.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden