Overhead

Prioriteiten

Prioriteiten

Binnen het product is een aantal prioriteiten benoemd. Per prioriteit staat hieronder een korte toelichting op de voortgang in 2017.

Prioriteit Huisvestingsconcept

Signalen vanuit alle lagen van de organisatie hebben geleid tot de conclusie dat een verdere ontwikkeling van het huisvestingsconcept noodzakelijk is. In augustus 2017 is hiermee gestart door gesprekken te voeren met management en medewerkers om input op te halen. Gevraagd is wat zij willen behouden, wat anders moet en wat zij missen in de huidige visie op huisvesting en flexwerken. Daarnaast zijn kwantitatieve analyses uitgevoerd. Op basis hiervan is een voorstel in de maak voor de doorontwikkeling. Dit voorstel speelt ook in op de uitkomsten van het MTO (medewerkertevredenheidsonderzoek).

Prioriteit businesscase Gebieden & Stadhuis XXL

De uitvoering van de businesscase gebieden is in volle gang. In 2017 zijn de volgende servicecentra in gebruik genomen: IJsselmonde, Hoogvliet, Kralingen- Crooswijk, Overschie en Prins Alexander. In 2018 volgt oplevering in Feijenoord, Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis, Charlois, Hillegersberg-Schiebroek, Delfshaven en Noord. Bij een aantal locaties leidden diverse omstandigheden tot een iets latere oplevering dan gepland. De verwachting is dat in oktober 2018 de laatste opening volgt. Ook servicecentrum XL+ wordt vanaf eind mei gefaseerd in gebruik genomen. De verwachting is dat tegen het einde van 2018 alle dienstverlening wordt aangeboden vanuit deze locatie.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden