Overhead

Prioriteiten

Prioriteiten

Binnen het product is een aantal prioriteiten benoemd. Per prioriteit staat onder ontwikkelingen een korte toelichting op de voortgang in 2017.

  • Verder uitvoeren van de doorontwikkeling van de organisatie op de bedrijfsvoeringsdomeinen en het realiseren van de besparingsopdracht
  • Uitvoeringsagenda HR (inclusief strategische personeelsplanning)
  • Aanpak ziekteverzuim
  • Uitvoering geven aan het Meerjarig Verbeterplan (MVP) voor de bedrijfsvoering
  • Verwerken van wijzigingen die voorkomen uit de vernieuwing van de BBV
  • Inkoop op orde
  • Implementatie nieuwe website www.rotterdam.nl

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden