Overhead

Prioriteiten

Prioriteiten

Binnen het product is de aanbesteding van verzekeringen als prioriteit benoemd. In 2017 is de vrijwilligersverzekering vernieuwd en is de dekking uitgebreid naar mantelzorgers.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden