Verbonden partijen

Te beëindigen gemeenschappelijke regelingen

Te beëindigen gemeenschappelijke regelingen

Hieronder is het overzicht van de gemeenschappelijke regelingen opgenomen die per 31 december 2017 in de categorie ‘afstoten’ zijn opgenomen en waarvoor afstotingstrajecten in 2017 zijn voorbereid, zijn gestart of zijn afgerond. Onder ‘status’ is de huidige stand van zaken opgenomen van de afstoting van de betreffende verbonden partijen.

 

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden