Verbonden partijen

Te continueren verenigingen

Te continueren verenigingen

Hieronder is het overzicht van verenigingen opgenomen die per 31 december 2017 tot de categorie ‘in beheer’ behoren en waar de gemeente haar aandeelhouderschap wenst te continueren. In het overzicht volgt een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen bij de gemeentelijke deelnemingen.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden