Verbonden partijen

Te beëindigen vennootschappen

Te beëindigen vennootschappen

Hieronder is het overzicht van de vennootschappen opgenomen die per 31 december 2017 in de categorie ‘afstoten’ zijn opgenomen en waarvoor afstotingstrajecten in 2017 zijn voorbereid, zijn gestart of zijn afgerond. Onder ‘status’ is de huidige stand van zaken opgenomen van de afstoting van de betreffende verbonden partijen.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden