Bedrijfsvoering

Bestedingsanalyse

Bestedingsanalyse

In 2015 is opdracht gegeven om € 21 miljoen te besparen op inkoop, waarvan €10 miljoen vanaf 2016, € 20 miljoen in 2017 en € 21 miljoen in 2018 en verder.
Eind 2017 is een structurele besparing gerealiseerd van € 24,6 miljoen. Dat is € 1,8 miljoen meer dan met de 10maands brief is gerapporteerd (toename van € 2,6 miljoen t.o.v. 8M). Dit is voornamelijk het gevolg van het verder uitnutten van verschillende raamcontracten van o.a flexibele arbeid en fysieke diagnoses. Daarnaast is vanaf 2018 het voordeel voor telefonie volledig opgenomen terwijl in 2017 eenmalige kosten in mindering op de besparing waren gebracht.  
In onderstaande tabel wordt de besparing naar inkoopcategorie gepresenteerd. Achter die maatregelen is het bedrag van de behaalde besparing opgenomen en een korte toelichting op het resultaat. Alle resultaten zijn en worden in de monitor opgenomen, ook de inkopen met een negatief resultaat. Vanwege het behalen van de structurele opgave wordt het project met de jaarrekening 2017 voor de laatste keer opgenomen.

Inkoopbesparing

Besparing per inkoopcategorie (in euro's)

Target

Gerealiseerd

Afwijking

Toelichting

Totaal Automatisering

1.000.000

1.589.063

589.063

Er is een aantal aanbestedingen voor automatisering afgerond, waardoor de kosten voor licenties lager uitvallen. En de aanbesteding van de nieuwe werkomgeving levert een lagere kapitaallast op. De aanbesteding van Microsoft-licenties leidt eveneens tot een inkoopvoordeel.

Totaal Communicatiekosten

52.000

-

-52.000

-

Totaal Facilitaire Deinsten

1.686.100

2.805.897

1.119.797

Voor de contracten voor postbezorging en repro vallen de stuksprijzen gunstiger uit. Op basis van het geprognosticeerde volume betekent dit een structureel voordeel van ruim €1 miljoen. Er is een inkoopvoordeel behaald op energie van €1,6 mln voor 2017 e.v.

Totaal Flexibele Arbeid

4.889.410

3.332.056

-1.557.354

Voor Flexibele Arbeid is de aanbesteding voor een DAS afgerond en inmiddels in uitvoering. Alle externe inhuur wordt via dit systeem georganiseerd. Dit moet leiden tot externe inhuur met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.

Totaal Gebouwen en Installaties

2.985.000

6.430.403

3.445.403

Er zijn wat kleinere aanbestedingen geweest die structureel €200.000 inkoopvoordeel opleveren. De aanbestedingen van facilitair onderhoud heeft een voordeel van €1,6 mln opgeleverd. En er wordt ruimte onderverhuurd met huuropbrengst van €500.000. Verder zijn verschillende huurcontracten verlengd met sterk verlaagde huurprijzen. De voorbereiding voor de aanbesteding van het onderhoud van het Stadhuis is nagenoeg afgerond.

Totaal Materialen

1.035.000

165.965

-869.035

Bij de gerealiseerde inkopen wordt duidelijk dat de markt zich aan het herstellen is. In sommige gevallen valt het voordeel iets lager uit dan verwacht. De belangrijkste bedachte besparing bij deze inkoopcategorie zit in het kostenbewuster inzetten van het assortiment van de Rotterdamse Stijl. Hierover zijn afspraken in de maak, die naar verwachting binnenkort resultaat zullen opleveren. Verder zijn wat losse inkopen onder een contract gebracht, wat een structureel inkoopvoordeel oplevert.

Totaal Uitbestede Werkzaamheden

8.589.490

6.822.650

-1.766.840

Het betreft een groot aantal maatregelen, die voor een belangrijk deel in projecten zitten. Ook hier geldt dat het aantrekken van de markt effect heeft op de te behalen inkoopvoordelen. Er is een behoorlijk aantal aanbestedingen voor projecten afgerond, waarvan het gemeentelijk aandeel van het inkoopvoordeel nader bepaald moet worden en in de volgende monitor zal worden opgenomen. Recent is de aanbesteding van groepsvervoer afgerond, hetgeen een meer dan verwachting inkoopvoordeel heeft opgebracht.

Totaal Verkeer en Parkeren

13.000

1.120.000

1.107.000

Een fors aanbestedingsvoordeel op onderhoud parkeergarages.

Totaal Telecommunicatie

750.000

2.300.000

1.550.000

De aanbesteding van een provider van mobiele telefonie is vorig jaar afgerond en heeft geleid tot een structureel voordeel van €2,3 miljoen. Voor 2017 wordt een deel van het voordeel ingezet voor de vervanging van simkaarten. Vanaf 2018 geldt het volledig voordeel.

Eindtotaal

21.000.000

24.566.034

-3.566.034

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden