Bedrijfsvoering

Monitor ICT projecten

Monitor ICT projecten

Over de status en voortgang van risicovolle ICT-projecten wordt gerapporteerd in lijn met de Monitor Grote Projecten. De Monitor ICT-projecten is als aparte rapportage beschikbaar.

ICT dienstverlening
In 2017 hebben zich in totaal 19 grote verstoringen voorgedaan waarvan er 5 direct de dienstverlening richting burgers, bedrijven en derden geraakt hebben. Deze 5 voorvallen zijn geëvalueerd en de daarin gegenereerde verbeterpunten zijn meegenomen binnen de dagelijkse bedrijfsvoering of in de agenda van verbetertrajecten. Ook heeft een externe onafhankelijke partij een second opinion op de eigen evaluaties uitgevoerd. De conclusie van deze partij was dat de individuele verstoringen geen verband hadden met elkaar en er geen structurele tekortkoming zat in de wijze waarop onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden