Bedrijfsvoering

Benchmark

Benchmark

In 2017 is geen benchmark uitgevoerd in G4 verband.
Momenteel wordt uitgewerkt of komend jaar aan een andere benchmark kan worden deelgenomen, en zo ja in welke vorm.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden