Bedrijfsvoering

Opleidingen

Opleidingen

De gemeente Rotterdam beweegt toe naar een flexibele organisatie met een goede uitgangspositie richting de toekomst. Er is een transitie gaande naar een nieuwe samenleving en economie met een veranderende arbeidsmarkt en snel toenemende automatisering en robotisering. Dit vraagt van de gemeentelijke organisatie wendbaarheid, weerbaarheid en het mee kunnen bewegen met trends en ontwikkelingen in de stad. Hierbij past een leercultuur die talentontwikkeling stimuleert en een werkwijze waar mensen kennis willen overbrengen. Vanuit die beweging was er het afgelopen jaar een toename van het aantal ontwikkelvraagstukken binnen het concern. Flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid staan hierbij centraal. Het motto in deze is: “je leert beter door te doen waar je goed in bent”.

In het afgelopen jaar is sterk ingezet op ‘het goede gesprek’, waarin leidinggevenden en medewerkers met elkaar de focus voor het komende jaar in beeld brengen. De focus op het goede gesprek heeft ook de vragen rondom leiderschap in beweging gebracht. De toenemende snelle veranderingen in organisatie en omgeving vragen om andere vaardigheden als het gaat om leiderschap.

De stijging van opleidingskosten die in 2016 waar te nemen was (€ 8,7 miljoen t.o.v. € 8,3 miljoen in 2015), zet zich door in 2017. In totaal is er € 10,4 miljoen besteed aan opleidingen. Het betreft 1,3% van de totale loonsom en een gemiddelde besteding van € 940 per fte. Deze extra investering past binnen de organisatievisie 2015-2018 waarin de ontwikkeling van medewerkers centraal staat.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden