Bedrijfsvoering

Kengetallen

Kengetallen

Kengetallen BBV

Indicator

Beschrijving indicator

0-meting

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Naam

2015

2016

2017

Monitor

BBV

Formatie

Mijlpaal

n.v.t.

17,9

17,4

17,6

Vensters voor bedrijfsvoering

Fte per 1.000 inwoners*

Realisatie

n.v.t.

17,9

17,4

17,8

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

BBV

Bezetting

Mijlpaal

n.v.t.

17,9

17,2

17,8

Vensters voor bedrijfsvoering

Fte per 1.000 inwoners*

Realisatie

n.v.t.

17,5

17,2

17,6

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

BBV

Apparaatskosten

Mijlpaal

n.v.t.

Vensters voor bedrijfsvoering

Kosten per inwoner*

Realisatie

n.v.t.

 €    1.376

 €    1.405

 €    1.489

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

BBV

Externe inhuur

Mijlpaal

n.v.t.

15%

15%

15%

Vensters voor bedrijfsvoering

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Realisatie

n.v.t.

9%

10%

12%

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

BBV

Overhead

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Vensters voor bedrijfsvoering

% van totale lasten

Realisatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

12,4

(incl. peildatum)

31-12-2017

Kengetallen overig

Arbeidskosten (x €1.000)

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

JR

JR

Begroting

Omissie

4M

8M

10M

JR

Begroting

2015

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

Begroting

784.206

762.175

795.010

17.956

16.810

20.335

15.336

865.448

833.735

Realisatie

789.584

836.908

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

878.227

n.v.t.

Prognose

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

873.244

n.v.t.

Loonkosten (x €1.000)

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

JR

JR

Begroting

Omissie

4M

8M

10M

JR

Begroting

2015

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

Begroting

756.867

735.725

754.529

10.778

505

2.050

5.530

773.392

784.392

Realisatie

720.169

750.815

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

777.219

n.v.t.

Prognose

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

777.567

n.v.t.

Kosten externe inhuur (x €1.000)

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

JR

JR

Begroting

Omissie

4M

8M

10M

JR

Begroting

2015

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

Begroting

27.339

26.450

40.481

7.178

16.305

18.286

9.806

92.056

49.343

Realisatie

69.415

86.093

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

101.008

n.v.t.

Prognose

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

95.677

n.v.t.

Formatie (in fte's)

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

JR

JR

Begroting

Omissie

4M

8M

10M

JR

Begroting

2015

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

Begroting

11.165

11.159

11.110

n.v.t.

112

166

            -   

11.389

11.087

Realisatie

10.907

10.819

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

11.198

n.v.t.

Prognose*

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

11.164

n.v.t.

* Prognose is stand 8-maandsrapportage. Overige prognoses onder kopje JR 2017 is stand 10-maandsrapportage

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden