Bedrijfsvoering

Arbeidskosten

Arbeidskosten

De kosten voor arbeid laten nog steeds een stijgende trend zien. De toename van de arbeidskosten is verklaarbaar gezien de effecten van de cao en de (deels tijdelijke) uitbreiding van de formatie. De uitbreiding van de formatie is een noodzakelijk gevolg van bijvoorbeeld bestuursopdrachten, de ontwikkelopgave bij Vastgoed en piekopvang in de werkzaamheden.

Het verschil tussen begroting en realisatie van de arbeidskosten komt grotendeels door het verschil tussen begroting en realisatie van de externe inhuur (zie tabellen hieronder).

Arbeidskosten (x € 1.000)

Organisatieonderdeel

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017*

Realisatie 2017

Dienstverlening

35.464

50.966

52.940

53.889

Maatschappelijke ontwikkeling

150.271

150.772

168.824

171.111

Stadsbeheer

172.677

182.784

190.271

193.707

Stadsontwikkeling

108.577

111.790

125.335

127.640

Werk en Inkomen

88.587

88.941

96.684

99.125

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

168.200

180.432

179.920

Van Werk Naar Werk

31.088

20.507

11.549

10.789

Directie Veilig

n.v.t.

17.586

17.095

19.840

Rotterdamse Service Organisatie

142.818

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

14.837

15.576

15.572

Bestuursdienst

53.243

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Concern

782.726

806.382

858.705

871.592

Kostenplaats Raad

6.243

6.116

6.743

6.634

Concern Financien

n.v.t.

24.411

0

Totaal

788.969

836.908

865.448

878.227

* Begrotingsstand 10M 2017

Het verschil tussen begroting en realisatie van de arbeidskosten komt grotendeels door het verschil tussen begroting en realisatie van externe inhuur (zie tabellen hieronder).

Loonkosten  (x € 1.000)

Organisatieonderdeel

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017*

Realisatie 2017

Dienstverlening

33.816

48.407

48.502

49.538

Maatschappelijke ontwikkeling

133.878

135.520

151.905

153.567

Stadsbeheer

162.114

166.537

176.352

177.477

Stadsontwikkeling

98.510

97.913

105.838

106.766

Werk en Inkomen

71.368

72.313

82.253

80.821

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

149.062

159.277

158.778

Van Werk Naar Werk

31.088

19.979

11.024

10.109

Directie Veilig

n.v.t.

16.864

17.095

19.201

Rotterdamse Service Organisatie

130.237

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

14.068

14.881

14.798

Bestuursdienst

53.243

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Concern

714.253

720.663

767.127

771.054

Kostenplaats Raad

5.916

5.741

6.265

6.165

Concern Financien

n.v.t.

24.411

0

0

Totaal

720.169

750.815

773.392

777.219

* Begrotingsstand 10M 2017

De realisatie van de loonkosten komt in de buurt van de begrotingsstand (10-maandsrapportage): de realisatie is 0,5% hoger dan begroot.

Inhuur (x € 1.000)

Organisatieonderdeel

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017*

Realisatie 2017

Dienstverlening

1.648

2.558

4.438

4.352

Maatschappelijke ontwikkeling

16.392

15.252

16.919

17.544

Stadsbeheer

10.563

16.247

13.919

16.230

Stadsontwikkeling

10.068

13.877

19.497

20.874

Werk en Inkomen

17.220

16.628

14.431

18.304

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

19.138

21.154

21.142

Van Werk Naar Werk

-

528

525

680

Directie Veilig

n.v.t.

722

0

639

Rotterdamse Service Organisatie

12.581

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

-

768

695

775

Bestuursdienst

616

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Concern

69.088

85.718

91.578

100.539

Kostenplaats Raad

327

375

478

469

Totaal

69.415

86.093

92.056

101.008

* Begrotingsstand 10M 2017

Circa driekwart van de uitgaven voor het invullen van de capaciteitsbehoefte door inzet van derden vindt plaats in de uitvoerende clusters (inclusief Directie Veilig en Raad) en wordt daarmee aangewend voor de uitvoering van de primaire taken van de gemeente.
Externe inhuur vormt 12% van de totale arbeidskosten (loonkosten + externe inhuur) en blijft daarmee onder de norm van 15%.

Niet overal in het concern is de capaciteitsbehoefte op het gebied van externe inhuur vooraf begroot, waardoor de realisatie hoger is dan aanvankelijk begroot. Ook de (onvoorziene) incidentele inzet, ingevuld met externe inhuur, heeft tot een hogere realisatie geleid dan begroot.

Uitbestede werkzaamheden
Voor de uitbestede werkzaamhedenwas voor 2017 € 194 miljoen (stand 10-maandsbrief 2017) begroot. De realisatie ligt op € 180 miljoen. De onderbesteding van € 14 miljoen is onder andere aangewend ter dekking van (een deel van) de overbesteding op externe inhuur.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden