Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

De focus in het concern komt steeds meer te liggen op de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers. Basis hiervoor is de Organisatievisie 2015-2018 die het college in de zomer van 2015 heeft gepresenteerd. Hierin staan focus op de resultaten in de stad centraal naast Rotterdammergericht, flexibel en oplossingsgericht werken. Ook in 2017 is de HRO uitvoeringsagenda de rode draad waarlangs uitvoering wordt gegeven aan deze organisatievisie. Concrete speerpunten hierin zijn strategische personeelsplanning, gesprekscyclus, flexibele arbeid en ‘van verzuim naar vitaliteit’.

Steeds meer afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie zijn gestart met het formuleren van een strategische personeelsplanning. De geformuleerde ambitie is dat in 2018 alle afdelingen een strategische personeelsplanning hebben opgesteld. Dit geeft inzicht in wat er nodig is om de opgave voor de stad te realiseren, over welke capaciteit en kwaliteit de organisatie beschikt en wat het ontwikkelpotentieel van medewerkers is. De manier waarop jaarlijks de gesprekken tussen medewerker en leidinggevende worden gevoerd draagt hier in een belangrijke mate aan bij. De gemeente Rotterdam wil een passend en flexibel instrument voor personeelsgesprekken. Doel hiervan is de flexibiliteit van medewerkers te verhogen, de inzet van hun kwaliteiten te vergroten en hun ontwikkeling te stimuleren. De kwaliteit van de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker staat hierbij centraal. Er is daarom in 2017 verder geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van personeelsgesprekken.

Het ziekteverzuim heeft in 2017 in het gehele concern blijvende aandacht gehad. Het belang van het terugdringen van verzuim wordt gevoeld in alle clusters. Er is extra aandacht besteed aan het op orde brengen van het verzuimproces. Om verzuim te voorkomen is er aandacht voor het bevorderen van vitaliteit. Daarnaast is er een speciale aanpak gericht op de top-25 van de concernonderdelen met het hoogste verzuim.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden