Lokale heffingen

Kwijtscheldingen

Kwijtscheldingen

Het kwijtscheldingsproces is in 2016 aangepast om in eerdere jaren door de accountant geconstateerde financiële fouten en onzekerheden terug te dringen. Om deze fouten en onzekerheden te reduceren wordt aan iedere aanvrager met een voorlopige toekenning gevraagd om bewijsstukken aan te leveren. De financiële onzekerheid is hierdoor gereduceerd tot nihil en de geconstateerde fouten in het kwijtscheldingsproces tot € 329. Ook heeft dit gezorgd voor een lager aantal verleende kwijtscheldingen in het afgelopen jaar. In het jaar 2015 was er nog sprake van een financiële onzekerheid van € 2,5 mln en een financiële fout van € 323. In het jaar 2014 betrof de financiële onzekerheid nog € 3,4 mln en de financiële fout € 771.
Bij het opstellen van deze rekening wordt uitgegaan van uiteindelijk circa 48.100 gehonoreerde kwijtscheldingsverzoeken voor boekjaar 2017. In totaal bedraagt de realisatie kwijtschelding per 31 december 2017 € 7,9 mln. Hierdoor is sprake van een onderschrijding op de begroting van € 400  (€ 8,3 mln minus € 7,9 mln).  

In 2017 is in circa 33.300 gevallen automatische kwijtschelding verleend. Ten opzichte van boekjaar 2016 (circa 27.000 gevallen) is het aantal burgers dat in 2017 in aanmerking kwam voor geautomatiseerde kwijtschelding gestegen. Het toekenningspercentage voor belastingjaar 2017 was 28% (peildatum 31 december 2017). 

De realisatie op ‘oninbaar’ per 31 december 2017 bedraagt € 272. Op dit moment heeft 85% van de kwijtscheldingsgerechtigden het restant van de aanslag betaald. Van het openstaande deel heeft 40% een betalingsregeling of een automatische incasso, en daarmee de intentie om te betalen. Het percentage betaald en intentie om te betalen is circa 90% van het totaal. Hierdoor is de verwachting dat er een vergelijkbare betaalmoraal is als voor de belastingjaren 2015 en 2016.

Dit jaar is er een daling van de gemiddelde looptijd omdat de gewijzigde werkwijze in de afhandeling een positieve bijdrage levert. De gemiddelde doorlooptijd van de afgehandelde kwijtscheldingsverzoeken bedroeg in 2017 een aantal van 83 dagen, in het jaar 2016 betrof dit nog 105 dagen. De gemiddelde doorlooptijd van een beroep in 2017 was 64 dagen ten opzichte van 129 dagen in het jaar 2016.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden