Grondbeleid

BBV-regelgeving

BBV-regelgeving

Eind 2017 heeft de Commissie BBV door het publiceren van een reactie in de ‘Vraag en Antwoord’-rubriek nadere invulling gegeven aan de regelgeving ten aanzien van winstnemingen. Deze publicatie heeft er toe geleid dat de door Rotterdam gehanteerde (en in de Verordening Financiën vastgelegde) werkwijze aangepast moet worden naar een werkwijze op basis van de (financiële) voortgang van het project.

De aangepaste werkwijze leidt tot een hogere tussentijdse winstneming van € 36,0  mln. Dit is € 20,9 meer dan begroot (€ 15,1 mln) en € 5,6 mln meer dan op basis van de in de Verordening Financiën vastgelegde werkwijze (€ 30,4 mln).

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden