Bedrijfsvoering

Monitoren

Monitoren

Hieronder treft u de informatie aan over de monitor Bestedingsanalyse, de monitor RIO (€ 40 mln besparingen tussen 2016-2018 op de organisatie, in relatie met de dienstverlening en de staat van de organisatie) en tot slot over het Meerjaren Verbeterplan inzake het financieel kritisch proces.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden