Bedrijfsvoering

ICT

ICT

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van ICT worden in de ICT-paragraaf toegelicht.
Tevens wordt nader ingegaan op Privacy, Informatiebeveiliging en treft u informatie over de concernbrede ICT-kosten en verstoringen die impact hebben gehad op de externe dienstverlening.   

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden